torsdag 18 augusti 2011

Set fire to the rain
Jag är så bra på sånt där trams som jag alltid varit. Ensåndärkonstigångestsomkännsibenensomfårenattgåsönderochvarakonstigensåndärsomalltid-ska-tänka-drömma-sig-iväg-till-konstiga-ställen.

Inga kommentarer: